16. 4. 2018

Soutěž Média na pomoc památkám očekává slavnostní vyhlášení výsledků

Sdružení Pro Bohemia a Syndikát novinářů ČR informují o vyhlášení výsledků soutěže Média na pomoc památkám. Akce se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna ve dvoraně Českého muzea hudby. Záštitu nad akcí převzal předseda SN ČR Adam Černý.
Každoroční soutěž Média na pomoc památkám má za cíl ocenit nejlepší publicistická díla v oboru žurnalistiky, která přispěla k probuzení znalostí a zájmu veřejnosti o kulturní dědictví. Program slavnostního vyhlášení výsledků soutěže má pět částí. Po zahájení a úvodním slově následují předávání cen a koncert. Akci moderuje Václav Žmolík. Organizátoři soutěže považují za důležité povzbudit tvorbu publicistických počinů, které mají u vlády, parlamentu i občanské veřejnosti vyvolat pocit spoluodpovědnosti za české kulturní dědictví. Důležitou roli vtomto kontextu hraje také snaha posilovat povědomí občanů o kulturní minulost České republiky. Více informací o výsledcích soutěže přineseme na našich webových stránkách.