24. 1. 2019

STANOVISKO Syndikátu novinářů ČR k výrokům paní Kláry Samkové

PaníKláraSamkovávesvémveřejnémvystoupeníkritizovalanejen
jednukonkrétníreportážJankaKroupy,alezároveňnapadla
novinářejakocelek,cožjenepřijatelné.

Cosetýčereportážesamotné,jetřebasepodívatnaniina
výsledeknásledujícíhosoudníhořízenítýkajícího se daného
případuasamozřejmětakévyslechnoutargumentyprotistrany,tedy
JankaKroupyaČeskéhorozhlasujakoinstituceodpovědnéza
odvysílání.Tojeobvyklýpostup,kterýuplatňujeKomiseproetiku SN ČR
vpodobnýchpřípadech.

Závěr:

Syndikátnovinářů ČR odmítápaušálníodsudkynovinářů,stejně
jakobybylotřebaodmítnoutpaušálníodsudeknapříklad
advokátůjakocelku.


AdamČerný
předsedaSyndikátunovinářů ČR