3. 5. 2021

Syndikát novinářů České republiky signatářem prohlášení Divácké rady ČT

Divácká rada České televize se obrací na Parlament České republiky prohlášením, za něž se postavily významné instituce i osobnosti. Prohlášení plně podporuje rovněž SN ČR, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Transparency International a dále např. FITES, český PEN klub, Česká konference rektorů,  předsedkyně AV ČR a celá řada dalších.   Divácká rada České televize, která sdružuje významné organizace veřejného života, jež zastupují důležité divácké skupiny, je přesvědčena o profesionalitě práce zaměstnanců České televize a o jejím neocenitelném přínosu pro občany ČR, zejména během pandemie COVID-19.  Členové Divácké rady však považují současný politický tlak na Českou televizi za ohrožení její nezávislosti a za oslabení veřejné služby. Z uvedeného důvodu žádají, aby byla volba nových členů Rady ČT odložena do doby, než se jednoznačně vyřeší všechny otevřené otázky spojené s celým nominačním procesem.   V tomto odkazu naleznete plný text a signatáře Prohlášení členů Divácké rady ČT.