25. 8. 2021

Syndikát novinářů tradičně podporuje anketu Dědeček automobil.

Dědečkem automobilem v 16. ročníku ankety se stala babička PRAGA z roku 1914. 

 

Slavnostní vyhlášení letošních výsledků ankety Dědeček automobil se odehrálo 21. července 2021 v barokních kulisách Nostického paláce v Praze, sídla Ministerstva kultury ČR. Právě pod záštitou ministra kultury se totiž konal již 16. ročník této populární ankety, kterou tradičně vyhlašuje Mobile muzeum České republiky a podporuje ji mj. Syndikát novinářů ČR a Syndikát severočeských novinářů. 

 

   

 

Titul Dědečka automobila v hlavní kategorii získalo historické vozidlo PRAGA A, které bylo vyrobeno v roce 1914 pod číslem 338. Jeho majitel Martin Urban (na snímku) převzal cenu od náměstka MK ČR pro řízení sekce kulturního dědictví Vlastislava Ourody a předsedy soutěžní poroty Vratislava Kulhánka

V kategorii Osobnost veteranismu se letos předávaly tituly dva. Ten aktuální získal Miroslav Krejsa (na snímku) za propagaci oboru, sběratelské a restaurátorské aktivity a pořadatelství závodu historických vozů 1000 mil československých. Loňský titul převzal Ladislav Samohýl za propagaci v tuzemsku i zahraničí a za sběratelskou, renovátorskou a vydavatelskou činnost. 

 

 

V kategorii motoristických akcí ocenila porota, v níž tradičně zasedají rovněž zástupci SN ČR František Kučera a Svatopluk Holata, Výstavu historických vozidel FIAT. Za pořadatelské organizace převzali ocenění Pavel Štepánek, Karel Kříž a Karel Huleš.

Čestné uznání za novinářskou a publikační činnost věnovanou historickému motorismu převzal ředitel Památníku Karla Čapka ve Strži Zdeněk Vacek z rukou zástupců SN ČR Mariny Hofmanové a Svatopluka Holaty.

 

 

Slavností, která byla zasazena do „garáží pro motory své doby“, tedy do krásně zrenovovaných prostor bývalé konírny doplněných Neprašovou tematickou plastikou, provázel slovy Pavel Žur, hrou na hoboj Vilém Veverka a zpěvem pak Dušan Růžička.

 

 

Náměstek ministra kultury ČR Vlastislav Ouroda vyzdvihl, že mohl přivítat lidi, kteří se dlouhodobě věnují péči o významný segment  kulturního dědictví v rámci dějin techniky, konkrétně o doklady automobilismu na našem území. „Tradice technické zručnosti, invence ve strojírenství i v designu, to jsou velká témata naší historie a doufejme, že i budoucnosti.“ Připomněl též podíl Ministerstva kultury na péči o historická vozidla v rámci pražského NTM a TM v Brně, jichž je zřizovatelem, přesto zdůraznil, že aktivita v nevládní sféře je v současnosti klíčová ve věcech, které je pro stát obtížné zajistit.

 

Foto František Kučera

 

 

Nadcházející výročí automobilového průmyslu v Čechách a kulturní souvislosti

 

S anketou a jejím popularizačním kontextem souvisí rovněž blížící se 150. výročí narození zakladatele našeho autoprůmyslu, libereckého rodáka barona Theodora von Liebiga (1872–1939), majitele prvního automobilu v Čechách. Když byl na konci 19. století v Kopřivnici vyroben první automobil, nikdo nemohl tušit, nakolik se v Čechách automobilový průmysl rozvine. A není bez zajímavosti, že loňským Dědečkem automobilem byl vyhlášen závodní vůz NW 12 ze sbírek Národního technického muzea, který si právě baron von Liebieg nechal vyrobit v Kopřivnici.

Za zlatou éru Československého motorismu jsou pak považovány roky první republiky. Úsilí a umění, které tomu předcházelo i následovalo a formovalo obor k dnešnímu úspěchu, je úctyhodné. Proto vznikl v roce 2003 výstavně anketní projekt „Dědeček automobil“, jehož název vzdává hold malíři a ilustrátorovi Kamilu Lhotákovi (1912–1990), autorovi stejnojmenné knížky. Třicítku umělcových děl vlastní Oblastní galerie Liberec, která ve svých počátcích sídlila v objektu dynastie Liebiegů, jejíž vrcholný představitel Theodor vlastnil první auto v Čechách, třetí v Rakousku-Uhersku a byl uznávaným pionýrem motorismu.