Syndikát novinářů Zlínského kraje udělil cenu v soutěži Stavba roku 2018

Krajská organizace Syndikátu novinářů Zlínského kraje se i letos podílela na vyhodnocení 17. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Vporotě pracovali zástupci krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a také odborní poradci zřad architektů a vedení Zlínského kraje i krajské organizace Syndikátu novinářů. Posuzovalo se 48 staveb dokončených stavebními firmami Zlínského kraje vroce 2018, a to nejen na území regionu. Nejvyšší ocenění – Cenu GRAND PRIX architekta Pavla Nováka, která byla během sedmnáctileté historie soutěže udělena pouze pětkrát, získal projekt Administrativní budova – Pavilon EXPO 2015 Vizovice. Zmodulárního systému vzniklo ojedinělé, kreativní a účelné architektonické dílo přesahující svou komplexností a celkovým výsledkem regionální hranice. Cena novinářů letos připadla projektu Obnova vodních a mokřadních ploch vobci Libosváry na Kroměřížsku. „Hlavním účelem obnovy historických vodních a mokřadních ploch vobci Libosváry je zadržování vody vúzemí jako ochrana před negativními dopady sucha. Slouží také k zabezpečení lokální protipovodňové ochrany a vytvoření příznivých podmínek pro existenci specifických rostlin a živočichů vázaných na vodní a vlhké prostředí. Stává se i oblíbeným místem pro rekreaci obyvatel z širokého okolí“, zdůvodnila rozhodnutí Jana Bubeníková, předsedkyně Syndikátu novinářů Zlínského kraje. Cenu hejtmana Zlínského kraje, pod jehož záštitou se akce konala i letos, udělil hejtman Jiří Čunek rekonstrukci Obchodního domu Zlín. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 16. května vUherském Brodě. Vlastimil Langer (redakčně kráceno) Foto: Organizátoři soutěže