21. 4. 2015

Syndikát zveřejňuje zápis z jednání Valné hromady SN ČR 2015. Přečtěte si, o čem vaši delegáti hovořili

Kancelář Syndikátu novinářů ČR zveřejnila zápis z Valné hromady SN ČR, která se konala 10. dubna 2015.

Delegáti Valné hromady měli na programu celkem sedm bodů. Podrobné rozpracování programu Valné hromady naleznete pod TÍMTO ODKAZEM.

1) Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů VH

2) Zpráva o činnosti SN od poslední VH

3) Zpráva kontrolní skupiny

4) Zpráva o činnosti KPE

5) Návrh na využití volných finančních prostředků

6) Úprava členských příspěvků

7) Diskuse