12. 1. 2015

Termíny konání gremiálních porad (GP) a řídícího výboru (ŘV)

Grémium schválilo tyto termíny pro konání GP a ŘV v prvním pololetí roku 2015.

Gremiální porady: 7.1., 4.2., 4.3., 1.4.,6.5. a 3.6.

Řídící výbor: 11.3. a 10.6.

Obě jednání se budou konat vždy od 11 hodin.