9. 1. 2017

Termíny konání porad Grémia SN ČR a Řídicího výboru SN ČR

Syndikát novinářů ČR zveřejňuje data, ve kterých se budou konat v první polovině roku 2017 porady grémia a řídicího výboru.

Gremiální porady se uskuteční v následujících šesti měsících konat 4. ledna, 1. února, 1. března, 5. dubna, 3. května a 7. června.

Řídicí výbor zasedne 8. března a 14. června.