Ucházejte se o grant v programu Talent

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Syndikát novinářů ČR otevírají v roce 2023 grantový program s názvem Talent, který podporuje profesní rozvoj novinářek a novinářů v České republice.

 

V rámci programu je poskytována finanční podpora profesního růstu novinářek a novinářů do 35 let, aby se mohli účastnit aktivit, které jim pomohou v profesní kariéře a vytvoří lepší podmínky pro práci i skloubení pracovního a osobního života. V první fázi rozdělí grantová komise složená ze zástupců NFNZ a SN ČR, případně dalších nezávislých členů, celkem 500 000 Kč, přičemž jeden žadatel může získat maximálně 100 000 Kč. Podpora je určena např. na stipendia při zahraničním studiu nebo stážích v relevantních zahraničních médiích; mentoringové programy, zlepšování pracovních podmínek novinářek a novinářů s cílem, aby talentovaní žurnalisté zůstávali v redakcích a neměnili obor; účast v novinářských kurzech a akademiích v českých redakcích apod.

Grant je určen jednotlivcům (fyzickým osobám) působícím v médiích. Případné neformální sdružení novinářů musí vždy zastupovat konkrétní odpovědná osoba.

 

Grantová výzva se vyhlašuje 4. května 2023, uzávěrka je 31. května 2023, žádost včetně požadovaných příloh posílejte elektronicky na adresu info@nfnz.cz a do předmětu uveďte „žádost o grant Talent 2023“. Výsledky budou oznámeny do dvou měsíců.

 

V odkazech naleznete pravidla Grantová výzva Talent 2023_pravidla_final, Formulář NFNZ_Žádost_o_grant_Talent_2023 a NFNZ_Rozpočet-projektu_formulář_talent_2023.