7. 12. 2021

V Březhradě byla za přispění Syndikátu odhalena lavička Julia Grégra

U příležitosti 190. výročí narození českého vlastence, liberálního politika a spolutvůrce české žurnalistiky dr. Julia Grégra byla 1. prosince 2021 v jeho rodném Březhradě, dnes součásti Hradce Králové, odhalena lavička s jeho jménem.

 

Slavnosti se zúčastnil primátor Hradce Králové prof. Alexandr Hrabálek, 1. náměstek hejtmana královéhradeckého kraje Pavel Bulíček, zástupci SN ČR – Kruhu východočeských novinářů, který poskytl grant na výrobu lavičky, a další hosté.

 

Po vystudování práv na Karlo-Ferdinandově univerzitě působil dr. Julius Grégr v právnických profesích. Ve druhé polovině 19. století vstoupil do veřejného života. Jeho třetí aktivitou, kterou se nejvíce proslavil, je žurnalistika. Na popud Františka Palackého a jeho zetě Františka Ladislava Riegra získal koncesi k vydávání Národních listů, do kterých aktivně přispíval. Přes všechny počáteční komplikace se z nich ve druhé polovině 19. století stal nejčtenější a nejvlivnější politický deník. Julius Grégr už tehdy požadoval „svobodu literatury a vší činnosti duševní, především svobodu tisku.“

 

Text a foto Martin Fořt