20. 11. 2020

V Radě České televize se prosazuje nekompetence a jednostrannost

Nynější znepokojující dění v radě, která má dohlížet na řádný chod České televize jako média veřejné služby, jsou důsledkem neprůhledné volby jejích členů, u nichž se dostatečně nezkoumá kompetence nejen co do jednotlivých odborností, ale zvláště dovednosti projednávat zásadní otázky týkající se ČT podle jejích platných procesních pravidel, aby výsledná rozhodnutí neodporovala zákonu o České televizi. Jenom tak se mohlo stát, že tak zásadní rozhodnutí, jako je odvolání všech členů Dozorčí komise, předcházelo neveřejné separátní jednání části Rady ČT, navíc aniž by bylo předem avizováno jako oficiální bod programu zasedání. Ještě více zaráží, že navrhovatelé nepokládali za nutné odvolání všech členů Dozorčí komise podrobně a důkladně vysvětlit a zdůvodnit. Zcela výstředním nápadem byl na jednání Rady ČT návrh sestavit seznam novinářů Redakce zpravodajství na základě zkoumání, kteří z nich jsou nejvíce negativně vnímáni v médiích. Takový postup by byl zcela v rozporu se zákonem o České televize, podle něhož Rada ČT nemůže zasahovat do personálních otázek. Pokud by se někdo chtěl něčím takovým zabývat, musel by nejdříve vysvětlit, nač si má Rada ČT takové informace obstarávat, případně definovat, jak velký okruh médií by měly zahrnovat podklady pro takový seznam. Mají se snad za negativní ohlas považovat stížnosti některých politiků v některých médiích, že byli málo vidět na obrazovce České televize, aby se později ukázalo, že se debatám v přímém přenosu, kde by své názory museli veřejně vysvětlovat a obhajovat, opakovaně vyhýbají? Zpravodajství České televize, a tím spíše, že se jedná o médium veřejné služby financované z koncesionářských poplatků, nemůže stát mimo veřejnou kritiku. Pokud má kdokoli důvod si stěžovat na konkrétní výkon jednotlivých redaktorů Redakce zpravodajství ČT, má možnost postupovat podle zákona o České televizi a prvním adresátem by mělo být vedení Redakce zpravodajství a nikoli Rada ČT, která by se jinak snadno mohla proměnit v novodobou verzi neblahých uličních výborů zkoumajících kádrovou způsobilost. Je nápadné, že pozornost části členů Rady ČT se soustřeďuje až na personálie a nikoli na koncepční práci a dlouhodobější strategické úvahy, které mají pro Českou televizi zcela zásadní význam v překotně se měnícím mediálním světě, v němž se například mladší generace dostává k informacím prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Nynější tristní výkon části členů rady ČT je logickým důsledkem způsobu, jakým jsou vybíráni, jak se to opakovaně projevuje zvláště při projednávání jednotlivých kandidatur ve Volebním výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Například ta letošní se odehrávala převážně za výrazné neúčasti členů tohoto výboru, jehož atmosféru neblaze předznamenala informace o e-mailu předsedy Volebního výboru adresovaného některým poslancům hnutí ANO. Také on sestavil seznam kandidátů, které hodnotil, a nejvýraznějším kritériem nebyla jejich případná způsobilost pro práci v Radě ČT, ale vstřícnost vůči hnutí ANO. Důsledky takového jednostranného a krátkozrakého uvažování jsou nyní více než zřejmé.   Nejnovější dění v Radě České televize nepovede ke zlepšení práce média veřejné služby a je důvodem ke znepokojení všech, kteří jsou si vědomi významu a hodnoty médií veřejné služby. Ta se v nadcházejících týdnech a měsících s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny mohou stát cílem pokusů podřídit je vnějšímu politickému vlivu a zbavit je schopnosti informovat o dění ve společnosti a zprostředkovat veřejnou kontrolu politiky a politiků.   Adam Černý, předseda SN ČR