9. 5. 2017

Varování platformy Svobodu médiím!

Vyslovit odsouzení nebo mravní rozhořčení nad tímto stavem nestačí. Nutně potřebujeme posílit právní prostředí, ve kterém se média nacházejí. U soukromých médií musí být jasné, kdo je vlastní a kdo je platí. Žádný člen vlády nebo zákonodárného sboru by neměl mít možnost je ovládat a úkolovat, a to ani přes svěřenecké fondy. Média veřejné služby by pak měla být od politických zájmů oddělena úplně. Česká televize a Český rozhlas by už nadále neměly být kontrolovány zástupci vybíranými výhradně poslanci politických stran, ale zástupci respektovaných společenských a profesních organizací, jako je tomu například v sousedním Německu.

Česká republika potřebuje, aby média kontrolovala naše politiky, a nikoli, aby politici kontrolovali a úkolovali média.

Pokud toho nedosáhneme, přestaneme být svobodnou zemí!