Varování – zneužití novinářského průkazu

Dezinformátor Patrik Tušl se prokazuje padělaným novinářským průkazem (snímek ze slovensko-ukrajinské hranice, průkazu viditelně chybějí povinné prvky).  

 

Syndikát novinářů ČR upozorňuje, že tento člověk nikdy nebyl členem naší organizace, vzhledem k jeho činnosti by se členem stát ani nemohl a tudíž také nemohl získat novinářský průkaz SN ČR.

 

SN ČR upozorňuje na skutečnost, že členské průkazy se obnovují každý rok, přičemž vždy obsahují výrazný údaj o době platnosti a rovněž datum vydání i expirace dokladu. Rovněž průkaz bez hologramového ochranného prvku je neplatný.

 

Proti jakémukoli zneužívání novinářských průkazů se SN ČR ostře ohrazuje.