Vyhlášeny výsledky novinářské soutěže Média na pomoc památkám 2020

Velký počet přihlášených prací do již XXIV. ročníku tradiční novinářské soutěže, kterou od samého počátku podporuje Syndikát novinářů ČR, svědčil o skutečnosti, že ani covid-19 nezabránil kolegům a kolegyním přinášet čtenářům, divákům a posluchačům nové a objevné informace o stavu a dění v oblasti našich památek. Slavnostní vyhlášení výsledků a udělování cen Prix Non Pereant 2020 se uskutečnilo 15. září 2021 v prostorách budovy na Senovážném náměstí v Praze 1 za přítomnosti zakladatelky soutěže a prezidentky Nadace Pro Bohemia PhDr. Naděždy Kalousové a předsedy SN ČR Adama Černého.

 

Odborná porota soutěže posuzuje přihlášené materiály v pěti kategoriích, přičemž Kategorie tisk-deníky není v posledních letech obesílaná, což naznačuje nepříliš velký zájem o otázky ochrany našeho kulturního dědictví.

 

Na své „objevení“ teprve čeká Kategorie internet, v níž získal čestné uznání Zbyněk Konvička ze zpravodajského portálu Propamátky – informačního servisu o opravených památkách.

 

Naopak velkému zájmu se těšily všechny kategorie další, v nichž bylo těžké volit z přihlášených příspěvků ty nejlepší.

 

V bohaté úrodě Kategorie rozhlas se pořady se vesměs vyznačovaly vysokou profesionální úrovní, zajímavou, přitažlivou formou, kultivovaným výrazem a také nepředstíraným zájmem o konkrétní památky i celkový stav památkové péče v naší republice. Autoři prokázali znalost problematiky, promyšleně vybírali témata a spolupracovníky z řad odborníků. Velká pozornost byla tentokrát věnována technickým památkám a zajímavým stavbám z druhé poloviny dvacátého století, jejichž další osud je v mnoha případech velmi nejistý. Bohatě byly zastoupeny reportáže a cykly z redakce Mozaiky na stanici Český rozhlas – Vltava, jejíž redaktoři se v cyklických pořadech i samostatných reportážích věnují památkové péči systematicky už řadu let. Osudy památek a jejich ochrany sleduje také programová řada Akcent a tradičně Výlety s Vltavou.

Porota udělila první cenu Veronice Štefanové za pořady věnované rekonstrukci pražského výstaviště (pětidílný seriál a samostatný díl řady Akcent) s přihlédnutím k několika dalším reportážním cyklům a rozhovorům na téma ohrožených památek. Druhou první cenu získal Miroslav Buriánek za dvoudílný dokument Technický zázrak v srdci Prahy, v němž v rozhovorech s odborníky přibližuje posluchačům historii a současný stav Staroměstského orloje. Autor také vynalézavě pracuje s hudbou a zvukem, čímž dokumentu dodává vysokou uměleckou kvalitu.

Druhou cenu dostala redaktorka Mozaiky Alena Rokosová za reportáže o ohrožených objektech v Praze (Dům kultury těla na Klárově, Kulturní dům Eden, nádraží Vyšehrad a strahovský stadion).

Třetí cena byla udělena redaktorce ostravského rozhlasu Evě Lenartové za pětidílný seriál Zaniklá Karviná – reportáže z krajiny, která přišla o svou starou identitu a ze všech sil bojuje o novou.

Zvláštní cenu porota přiřkla Miroslavu Kobzovi z Českého rozhlasu Olomouc za „nekonečný“ cyklus Rozhlasové pohlednice z našeho kraje. Pořad, který má formu krátké autorské glosy či fejetonu (do čtyř minut), se vysílá od roku 2002 a má už více než dva a půl tisíce dílů.

 

U Kategorie televize porota posuzovala přihlášená díla České televize. Z témat zaměřených na Prahu a okolí v pořadu „Z Metropole“ udělila porota první cenu Magdě Šulcové za objevné pražské scenérie.

Odlišný typ pořadů nabízí redakce „Reportéři ČT“, zejména kritické téma dostavby hotelu Continental. Za nesmlouvavý a výmluvný komentář reportáže nazvané „Památková spekulace“ si odnesl první cenu David Vondráček. První cena připadla rovněž Marku Wollnerovi za jeho iniciativní přístup k řešení problematických témat v oblasti památkové péče.

Pozvánky na historicky i stavebně zajímavá místa v pořadu „Toulavá kamera“ jsou obrazovou výpovědí o krajině a času. Zcela zaslouženě si první cenu převzala editorka pořadů Iveta Toušlová.

Mimo přihlášených prací porota ocenila i další pořady České televize, a to seriál „Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých“, který byl zakončen v roce 2020. Dokonalá příprava a práce na seriálu přinesla první cenu režiséru Miroslavu Polákovi.

Porotu dále zaujal pořad České televize „Nedej se!“ zabývající se nepříznivými zásahy radnic do měst a obcí způsobem, jenž zcela ignoruje barokní ráz české a moravské krajiny. K dokumentaristce Janě Marxtové tak putovala druhá cena.

 

Kategorie publicistika nabídla množství článků se vztahem ke kulturnímu dědictví v časopisech „Vítaný host v Plzeňském kraji“, „Vítaný host na Šumavě“, „Na cestu“, „Bazén – Sauna“, „Propamátky“, Máme vybráno“ a „Živa“.

„Vítaný host v Plzeňském kraji“ uvedl řadu článků, v nichž čtenáře seznamuje se zajímavými příběhy renesančních stropů na zámku ve Švihově. Autor článků David Růžička za ně obdržel první cenu. Ve stejném časopise byl uveden článek „Čivice ve víru dějin“ o chalupách, stavbách a usedlostech obce během několika staletí, který přinesl jeho autorce Tamaře Salcmanové druhou cenu. Třetí ceny náleží Pavlu Motejzíkovi a Lukáši Váchovi, autorům článku „Historie cest na Nepomucku“ o původních zemských stezkách.

Časopis „Na cestu“ dlouhodobě spolupracuje s řadou autorů, kteří pro každé číslo vyhledávají zajímavosti z historie naší vlasti. Porotu zaujal seriál „Po stopách starých pověstí českých“, jehož součástí byl také příspěvek „Vznik hradu Děvín“, ukončený v roce 2020. Jeho autorům Dagmar a Stanislavu Šumberovým byla udělena první cena.

První cenou byl ohodnocen též článek Jakuba Hlouška o bizarní technické památce – unikátních Schulzových filtrech čistírny v Náměšti nad Oslavou. Za článek „Po starých cestách do Lužice“ o území, obývaném Lužickými Srby, které bylo v minulosti součástí Českého království, doputovala Josefu Kosákovi druhá cena.

Čtvrtletník „Bazén – Sauna“ nabízí mimo odborná témata i zajímavosti unikátního charakteru, například článek „Padesát pět let stadionu v pražském Podolí“ s podrobnými popisy a ilustracemi a výkladem historie od bývalé cementárny až k plaveckému stadionu, který přinesl první cenu jeho autorce Šárce Šebkové.

V obsahově rozdílných časopisech jedné společnosti „Propamátky“ a „Máme vybráno“ zaujaly především rozhovory zaměřené na rekonstrukci a revitalizaci objektů od Jitky Skořepové, za něž získala první cenu. Za organizaci veřejných sbírek na opravu drobných sakrálních památek v „Máme vybráno“ získal druhou cenu Jan Štifter.

Nově se přihlásily časopisy „Živa“, „Naše Praha 10“ a „Devítka“ s článkem se zcela neobvyklou tématikou „Sto let botanického ráje v pražských Malešicích“, který byl v upravených verzích uveřejněný ve všech těchto periodikách. Pro zajímavý obsah a ilustrace navrhla porota čestné uznání Marině Hofmanové.

 

(Podle zápisu odborné poroty)