21. 4. 2016

Vyhlašujeme termíny volebních shromáždění pro valnou hromadu

Kancelář SN ČR vyhlašuje volební shromáždění pro volbu delegátů na valnou hromadu, která se bude konat dne 17. června 2016.  
V souladu s volebním řádem VH, který byl schválen ŘV dne 9. března 2016 budou organizována celkem tři volební shromáždění, kde budou moci zvolit své delegáty ti řádní členové SN ČR, kteří nejsou zařazeni do územních sdružení nebo klubů. Na těchto volebních shromážděních budou delegáti voleni podle klíče jeden delegát na patnáct řádných členů přítomných na shromáždění.
Shromáždění se mohou zúčastnit i ti členové územních sdružení a klubů, kteří projevili zájem hlasovat podle odst. 4  volebního řádu. Volební shromáždění se uskuteční ve dnech 27. dubna 2016, 4. května 2016 a 11. května 2016 v presscentru SN ČR na Senovážném náměstí 23 a to vždy od 13:00.
V Praze dne  21. dubna 2016                 
ing. Ivo Kostiha – vedoucí kanceláře SN