23. 12. 2020

Vyjádření k pohledávkám Syndikátu novinářů České republiky vůči ARCA Investments

Syndikát novinářů má v současnosti investice u pěti subjektů, z nichž jedním je ARCA Investments, a výnosy z této investice byly během předchozích let až do letošního února řádně vypláceny. Tato jediná investice je nyní po lhůtě splatnosti a na pohledávky vůči ARCA Investments se v současné době vztahuje ochrana před věřiteli. Všechny investice projednala a schválila Valná hromada Syndikátu novinářů a její delegáti jsou o nynější situaci informováni a na řešení spolupracuje právní kancelář. Pro Syndikát novinářů je nynější nedobytnost pohledávky samozřejmě nepříjemná, stejně jako pro řadu dalších věřitelů, ale vzhledem celkovému rozložení investic nijak zásadně neohrožuje jeho fungování.   Adam Černý, předseda SN ČR