2. 2. 2024

Vysočinští vyhlásili výsledky tradiční autorské soutěže Péče o naše památky 2023

Syndikát novinářů na Vysočině opět po roce uspořádal autorskou soutěž Péče o naše památky, jíž se mohou účastnit redaktoři i kronikáři. Zapojilo se 18 autorů s celkem 34 příspěvky.

 

Porota soutěže má rok od roku složitější rozhodování, protože účastníci posílají do soutěže velice zajímavé příběhy lidí nebo sdružení, jež se příkladně starají o památky. Na hodnocení se podílí mj. rovněž telčské pracoviště Národního památkového ústavu, které tak garantuje odbornou kvalitu nominovaných příspěvků.

 

   

 

Hlavní cenu v podobě finanční odměny 1000 korun od Syndikátu novinářů Vysočina
a věcných cen od partnerů soutěže, Kraje Vysočina a Národního památkového ústavu, získali:

 • Jiří Bárta z mediální skupiny MAFRA – za rozhovory o oživení někdejší hájenky a o vytvoření sklářské galerie v Českých Milovech ve Žďárských vrších;

 • Lenka Kopčáková z Jihlavských listů – za reportáž o záchraně pamětního kříže, který místo neslavného konce v kovošrotu nyní stojí u cyklostezky mezi Přibyslaví a Sázavou;

 • Jan Uher z měsíčníku Velkomeziříčsko – za rozhovor s Mistrem tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a jeho synem – nejen o restaurování vagónu legendární Slovenské strely;

 • Martina Dědková Chromá z Horáckých novin – za téma o záchraně areálu Starý hrad v Želetavě, který má zajímavou spojitost například se synovcem slavného novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského a také s rodem Lucemburků.

Porota odměnila i další příspěvky, jejichž autoři obdrželi finanční odměnu 500 korun a věcné dary od partnerů soutěže.

 • Jakub Hloušek z časopisu NaCestu – za reportáž o Praskoleské lípě;

 • Irena Šarounová z Českého rozhlasu Vysočina – za rozhovor a reportáž o dobrodružné cestě k někdejší pokladnici ledečského hradu;

 • Antonín Zvěřina z Třebíčských novin – za pojednání o návratu sochy sv. Jana Nepomuckého do Třebíče;

 • Aneta Hrdličková z Ježkových očí – za rozhovor o Jihlavském architektonickém manuálu a o tom, co se chystá v domě na Masarykově náměstí 21 v Jihlavě;

 • Kryštof Havlice z časopisu PROPAMÁTKY – za rozhovor o náročné rekonstrukci chrámu v Jaroměřicích nad Rokytnou;

 • Martin Singr z Jihlavského deníku – za článek o kovářské tradici v rodině Fischerových;

 • Jiří Varhaník z Jihlavských listů – za téma o bývalé dřevěné školní tělocvičně ve Stonařově;

 • Roman Šulc z časopisu NaCestu – za téma o židovských památkách v Polici;

 • Lukáš Nekolný z časopisu NaCestu – za článek o opravené barokní perle Vysočiny, chrámu v Jaroměřicích nad Rokytnou;

 • Vlastimil Simota a Petr Duffek z měsíčníku Z mého kraje – za pojednání o současnosti a budoucnosti kaple svaté Anny v Pacově.

 

   

 

Ceny předávali předseda vysočinského Syndikátu novinářů Jaroslav Paclík, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Libor Karásek. Foto František Hruška

 

Autorskou soutěž Péče o památky Vysočiny vyhlásilo vysočinské sdružení Syndikátu novinářů ČR poprvé v roce 2009. Cílem je ocenit autory, kteří své čtenáře, diváky či posluchače informují o iniciativním, příkladném vztahu k péči o hmotný odkaz minulosti. Při hodnocení rozhoduje, jak tvůrce splnil zadání, tedy jak přiblížil životní postoje lidí a jejich vztah k péči o konkrétní památky na Vysočině. Významnou roli hraje stylistika a čtivost příspěvku. Důležité naopak není, zda jde o památku „velkou“ (hojně navštěvovanou), nebo malou z některé vsi na Vysočině – i tam bývají příklady hodné následování.