11. 5. 2023

Vyšší DPH na noviny ohrozí jejich existenci

Syndikát novinářů pokládá rozhodnutí vlády zdvojnásobit sazbu DPH na noviny za nešťastné a krátkozraké. Česká vláda se zřejmě rozhodla odlišit se od většiny evropských zemí, které tak či onak podporují svobodný tisk, protože jejich vlády jsou dlouhodobě přesvědčeny, že nezávislá média jsou nezbytnou součástí a podmínkou fungování demokracie, která se neobejde bez přístupu k informacím a bez rozmanitosti svobodné výměny názorů.

 

Dopady tohoto kroku budou o to horší, že následuje po zrušení pozice vládního zmocněnce pro oblast médií, k jehož úkolům mezi jiným patřilo připravit plán boje s dezinformacemi a plán podpory médií, která jsou v Česku v posledních letech pod velkým ekonomickým tlakem, protože příjmy z inzerce se výrazně přesunuly na internet, kde většina výnosů plynula velkým technologickým platformám těžícím ze spojení odkazů na jednotlivá média, aniž by jim za vytěžování obsahu platila.

Ekonomický tlak se nepodařilo oslabit poté, co v Poslanecké sněmovně došlo k úpravě unijní směrnice o autorských právech, která měla za cíl stávající neblahý stav korigovat, takže majitelé velkých technologických platforem se rozhodli nadále postupovat tak, aby vydavatelům a tvůrcům obsahu nemuseli nic platit. Nynější stav je takový, že se zrušením pozice vládního zmocněnce pro média se vytratila i s ním spojená agenda, především plán podpory médií. Ironickým paradoxem je tu místo něho záměr zdvojnásobit DPH na noviny.

 

Kumulovaný efekt nedomyšlených kroků nutně výrazně ohrozí finanční základy řady médií, z nichž mnohá balancují na existenční hraně. Jsme přesvědčeni, že pokud vláda pokládá rozmanitost médií v České republice za hodnotu důležitou pro fungování demokracie v této zemi, tak svůj záměr zdvojnásobit DPH na noviny přehodnotí.

 

Adam Černý

předseda Syndikátu novinářů České republiky

 

 

Rozhodnutí české vlády zvýšit DPH na noviny komentovala rovněž místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, které se ve své agendě zasazuje o podporu médií jako jeden z důležitých nástrojů k posilování demokracie. Narozdíl od jiných evropských zemí, česká vláda vykročila zcela opačným směrem, než zní doporučení Evropské komise. Ta členské státy naopak vyzvala k co nejmenšímu zdanění tištěných médií. Eurokomisařka Věra Jourová v ČT upozornila, že pokud zemřou tištěné noviny, spoustě lidí zůstane jen „digitální fastfood.“