1. 11. 2017

Využijte zajímavá stipendia na Svobodné univerzitě Berlín

Evropský novinářský spolek (EJF) vyhlašuje zajímavou možnost stipendia pro novináře na Svobodné univerzitě v Berlíně. Studijní pobyt bude probíhat od 1. října 2018 do 31. července téhož roku. Více informací o třech kategoriích i možnostech přihlášení naleznete přímo v článku.
Podmínkou stipendia je znalost němčiny, doložení řady příslušných formalit a úspěšné absolvování výběrového řízení vostré mezinárodní konkurenci.Organizátor nabízí celkem tři typy podpory. První kategorie má za cíl podpořit práci na individuálním novinářském nebo vědeckém projektu. Potenciální účastník musí doložit individuální studijní plán a vrozsahu tří až pěti stran vytyčit základní myšlenky projektu. Smyslem druhé kategorie je žurnalistům umožnit monitorovat aktuální vývoj voblasti výzkumu sdělovacích prostředků, která vNěmecku prochází obrovskými změnami. Účastník nebo účastnice výzkumu bude rozpracovávat téma pro Evropskou novinářskou laboratoř. Dotace činí 1100 eur po dobu deseti měsíců. Podpůrné vědecké iniciativy vrámci projektu Evropského novinářského spolku uzavírá stipendium berlínské radnice svypsanou sumou od 1100 do 1630 eur měsíčně (v závislosti na typu vědeckého projektu). Projekt vrámci uvedeného programu má sloužit pro účely doktorandského studia. Deadline pro odeslání přihlášek je 28. února 2018. Více informací naleznete pod tímto odkazem.