Začala výstava Region Press Foto 2023

Ve spolupráci s médii z našeho kraje uspořádal Syndikát novinářů Vysočina výstavu Region Press Foto 2023. Jedná se o tradiční akci, jde o její jedenáctý ročník. Tímto na ni zveme všechny milovníky fotografie.

 

Snímky si můžete do konce ledna prohlédnout v prostorách krajského úřadu v jihlavské Žižkově ulici – jednak v přízemí budovy B u sálu zastupitelstva a pak také o dvě patra výše před zasedací místností. Výstava je přístupná v rámci úředních hodin Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Snímky na výstavu tentokrát zaslalo šestnáct redakcí. Uvidíte výběr fotografií, které v průběhu uplynulého roku vyšly v těchto médiích:

 • Borovské listy
 • Horácké novinky
 • Ježkovy oči
 • Jihlavské listy
 • Jihlavské noviny
 • Jihlavský deník
 • Křižanovský zpravodaj
 • Loucký zpravodaj
 • MF DNES
 • Počátecký zpravodaj
 • Polenský zpravodaj
 • Třebíčské noviny
 • Třebíčský deník
 • Naše město (Třešť)
 • Vysočina-news
 • Žďárské noviny

 

„Těší mě, kolik redakcí nám s letošní výstavou pomohlo, a děkuji jim za spolupráci. Média mají v jednotlivých místech Vysočiny svou důležitou roli – přinášejí aktuální zprávy pro obyvatele a fungují i jako nejlepší možný archiv dění v tom kterém měsíci či roce,“ uvedl předseda Syndikátu novinářů Vysočina Jaroslav Paclík. „Fotografie spoluutváří stránky novin a časopisů, a často jsou to přímo ony, které zaujmou čtenáře přečíst si obsah článku. Snímky mají nejen estetickou, ale i vypovídající hodnotu. Jsou krásné, ošklivé, dokumentární, dobové…, zachycují okamžik, který zachovají navždy. Tato výstava vám předkládá některé z nich,“ doplnil člen rady Syndikátu novinářů Vysočina, šéfredaktor Jihlavských listů Petr Klukan.

 

Výstavy fotografií z vysočinských médií patří v našem kraji každoročně k těm nejpestřejším. Cílem je prezentovat co nejvyšší počet redakcí a jejich fotografií. U snímků si přečtete i stručné vizitky jednotlivých novin, časopisů, obecních či městských zpravodajů a webových portálů, které se do výstavy zapojily.