Začíná Česko-německá novinářská cena 2021

Začíná šestý ročník soutěže o Česko-německou novinářskou cenu 2021. Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí – SN ČR a DJV – celkem osm cen vynikajícím novinářkám a novinářům, kteří svou tvorbou vzbuzují zájem o sousední zemi a zpravodajstvím zasazeným do souvislostí bez předsudků přispívají k lepšímu vzájemnému porozumění mezi Čechy a Němci.

K ocenění se vybírají nejlepší české a německé příspěvky z posledních 12 měsíců v kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize).

Porota navíc uděluje Zvláštní cenu Mileny Jesenské za novinářský příspěvek zabývající se zvláště přínosným způsobem aktuálními tématy, jakými jsou občanská odvaha a multikulturní porozumění či tolerance.

Zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost budou oceněny novinářské formáty nebo novináři, kteří se v delším časovém období zasloužili o diferencované zpravodajství o sousední zemi.

Soutěžní příspěvek může přihlásit autor, ale také redakce či třetí osoby. Přihlášeny mohou být nejvýše dva příspěvky jednoho autora v každé kategorii. Mimořádné ocenění se uděluje pouze na základě nominace třetí osobou. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2021.

Výše finanční odměny v každé kategorii činí 2000 eur, u zvláštního ocenění za dlouhodobou činnost se jedná o nedotované čestné ocenění.

Touto cenou chceme povzbudit přeshraniční žurnalismus, který nemá obavy z překračování vlastního národního, kulturního či osobního obzoru a to samé vyžaduje i od svých čtenářů,“ uvádějí Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti. To je podle našeho názoru o to důležitější v současné době, kdy nás koronavirová pandemie vrátila zpět do našich národních geografických hranic a v mnoha ohledech vedla ke zúžení našeho horizontu. Právě v krizových momentech je přitom vzájemné porozumění, inspirace a rozšíření vlastní perspektivy zcela zásadní.“

Veškeré informace k Česko-německé novinářské ceně najdete na internetových stránkách http://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/

Krátké video s ohlédnutím za posledním ročníkem naleznete zde https://www.youtube.com/watch?v=oZkG41pFvXE&t=4s

 

Porota Česko-německé novinářské ceny 2021:

Kategorie text: Petr Brod (novinář a publicista) Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung) Adam Černý (Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR) Anneke Hudalla (n-ost) Karel Hvížďala (novinář a spisovatel, Český rozhlas aj.)

  Kategorie audio: Libuše Černá (novinářka, DJV, komise pro evropskou spolupráci) František Černý (novinář a bývalý diplomat) Bogna Koreng (MDR-Studio Bautzen) Lída Rakušanová (volná novinářka, Český rozhlas aj., korespondentka deníku Passauer Neue Presse) Christoph Scheffer (Hessischer Rundfunk)  

Kategorie multimédia: Vojtěch Berger (nezávislý portál hlidacipes.org) Michael Hiller (novinář, bývalý ředitel DJV Sasko) Peter Lange (zpravodaj rozhlasové stanice ARD a Deutschlandradio v Praze) Frank Überall (novinář a autor, spolkový předseda DJV) Blanka Závitkovská (Česká televize)