Začíná Česko-německá novinářská cena 2022

Do 30. 6. 2022 podávejte/nominujte do soutěže o Česko-německou novinářskou cenu 2022 příspěvky zveřejněné v posledních 12 měsících, a to v kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize) či v nových a/nebo crossmediálních novinářských formátech.

 

Cenu uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně se Syndikátem novinářů ČR a německým DJV od roku 2016. Oceňuje tak práci novinářek a novinářů, kteří nad rámec standardního zpravodajství přibližují události a lidi v sousední zemi a do souvislostí zasazeným, diferencovaným přístupem přispívají k hlubšímu vzájemnému porozumění. Tématem mohou být i rozličné aspekty česko-německých vztahů v mezinárodním kontextu.

Ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek k aktuálnímu ročníku uvedli: „Válka na Ukrajině přivedla do mezní situace nejenom novináře a novinářky přímo na místě, ale novinařinu celkově. S dosud nevídanou silou tak vidíme význam nezkresleného zpravodajství. Válka a reakce na ni zároveň vystavuje naši soudržnost i vztahy mezi Čechy a Němci novým zkouškám. Novináři a novinářky z obou zemí mají v těchto dobách všeobecného znejistění a zpochybnění zavedených postojů o to důležitější roli, aby se dívali za hranici a kritickým, ale nepředpojatým pohledem napomáhali pochopení postojů obou stran. Právě tento přístup k novinařině chceme Českoněmeckou novinářskou cenou ocenit a dále povzbudit.“

 

V každé kategorii je vypsána finanční odměna 2.000 eur. Nadto porota uděluje Zvláštní cenu Mileny Jesenské za novinářský příspěvek zabývající se z aktuální perspektivy tématy, jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění či tolerance.

Dále může porota nedotovaným zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost vyznamenat osobnost nebo redakci, které se v delším časovém období zasloužily o diferencované vzájemné vnímání.

 

Příspěvek do soutěže může přihlásit prostřednictvím online formuláře autor, redakce nebo třetí osoby vždy nejvýše dva příspěvky jednoho autora v každé kategorii. Mimořádné ocenění může být uděleno pouze na základě nominace třetí osobou.

 

Veškeré informace k Česko-německé novinářské ceně najdete zde, v odkazu se také můžete krátce seznámit s posledním ročníkem.

 

 

Porota Česko-německé novinářské ceny 2022

 

Kategorie text

Petr Brod (novinář a publicista), Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung), Adam Černý (Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR), Anneke Hudalla (n-ost), Tomáš Lindner (Respekt)

 

Kategorie audio

Libuše Černá (DJV, komise pro evropskou spolupráci), Markéta Kachlíková (Český rozhlas/Radio Praha), Bogna Koreng (MDR-Studio Bautzen), Filip Nerad (Český rozhlas), Christoph Scheffer (Hessischer Rundfunk)

 

Kategorie multimédia

Michael Hiller (novinář, bývalý ředitel DJV Sasko), Veronika Kupková (nezávislá novinářka), Peter Lange (zpravodaj rozhlasové stanice ARD a Deutschlandradio v Praze), Anne Webert (zástupkyně ředitele DJV), Blanka Závitkovská (Česká televize)