Začíná Česko-německá novinářská cena 2023

Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR a německým DJV vyhlásil 8. ročník Česko-německé novinářské ceny. 

 

Tradičně bude uděleno celkem osm cen ve výši 2000 eur vynikajícím novinářkám a novinářům, kteří probouzejí zájem o sousední zemi a do souvislostí zasazeným, diferencovaným a objektivním zpravodajstvím přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy Němci. 

 

Porota každoročně uděluje též Zvláštní cenu Mileny Jesenské za novinářský příspěvek zabývající se z aktuální perspektivy tématy, jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění či tolerance.

 

Nedotovaným zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost může porota vyznamenat osobnost nebo redakci, které se v delším časovém období zasloužily o diferencované vzájemné vnímání. 

 

Příspěvky do soutěže z posledních 12 měsíců v kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize) může nominovat autor/autorka, redakce či třetí osoby. Přihlásit lze maximálně dva příspěvky jednoho autora v každé kategorii. Mimořádné ocenění může být uděleno pouze na základě nominace třetí osobou.

Příspěvky lze podat prostřednictvím online formuláře do 30. 6. 2023.

 

Text vyhlášení ceny, podmínky účasti a další informace k Česko-německé novinářské ceně najdete na webu https://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/