23. 7. 2023

Začíná nový ročník autorské soutěže Péče o naše památky 2023

I v tomto roce pořádá Syndikát novinářů na Vysočině autorskou soutěž Péče o naše památky 2023. Zúčastnit se mohou redaktoři i kronikáři. Zašlete nám váš článek z tištěných médií, nebo příspěvek pro rozhlas, televizi či webové stránky a získejte zajímavou cenu. Každý autor může soutěž obeslat maximálně třemi publicistickými materiály (u elektronických formátů s přepisem textu), které byly prokazatelně zveřejněny od začátku letošního roku do 3. listopadu 2023.

 

Vítáme příspěvky o péči o ty „nejdrobnější“ památky, mezi které kupříkladu patří kapličky v malých vískách, pomníčky nebo křížky. Přihlásit se ale samozřejmě můžete i s příspěvky týkajícími se péče o významné pamětihodnosti v regionu – hradů, zámků, chrámů a kostelů. Oceníme rovněž články o lidech, kteří pomohli k opravě či záchraně nějaké památky na Vysočině. Nebo se klidně můžete zaměřit i na památky technického rázu.

 

Rozhodující při hodnocení zaslaných příspěvků či rozhlasových nebo televizních reportáží bude především to, jak tvůrce splnil zadání. Tedy, jak přiblížil životní postoje lidí či jejich sdružení a jejich příkladnou péči o nějakou památku nebo památky na Vysočině. Porotou vybraní tvůrci budou oceněni.

 

Uzávěrka soutěže Péče o naše památky 2023 je v pondělí 6. listopadu. Vaše příspěvky posílejte na e-mail syndikat.vysocina@volny.cz. Na témže místě vám zodpovíme i případné otázky.

 

Ilustrační foto: Christel, Pixabay