29. 6. 2024

Zemřel vážený novinář a předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý

S hlubokým zármutkem tímto oznamujeme kolegům i veřejnosti, že v sobotu 29. června 2024 po vážné nemoci zemřel náš kolega, přítel a osobnost tuzemské žurnalistické obce, předseda Syndikátů novinářů České republiky pan Adam Černý. Na informování o smrti našeho kolegy se naše organizace dohodla s rodinou.

 

Pan Adam Černý patřil k pilířům naší organizace a byl jejím členem od prvních okamžiků jejího vzniku. Do funkce syndika ho kolegové zvolili v říjnu roku 2009 a poté opakovaně. Dlouhá léta působil jako komentátor v různých denících, spolupracoval také s Českým rozhlasem a Českou televizí. Byl držitelem prestižního novinářského ocenění – Ceny Ferdinanda Peroutky, kterou získal v roce 2006 jako redaktor zahraniční redakce Hospodářských novin. Své profesi i práci pro Syndikát novinářů ČR se věnoval vždy naplno s poukazováním na to, že tomu tak může být jen díky opoře a porozumění jeho ženy Daniely a syna Štěpána.

 

 

 

Jeho cesta k novinářské profesi nebyla jednoduchá, byť pocházel z vážené novinářské rodiny. Novinářem byl jeho otec i děda, jeho tetou byla česká básnířka, prozaička a výtvarnice Jana Krejcarová – Černá, dcera novinářky Mileny Jesenské. Svá středoškolská léta prožil Adam Černý na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze na Malé Straně. Poté absolvoval Fakultu sociálních věd a publicistiky, ale jeho cesta k redaktorské práci nebyla jednoduchá. V době normalizace nemohl najít zaměstnání v tomto oboru kvůli protirežimním postojům svého otce, který patřil k novinářů Pražského jara. Pracoval proto jako noční hlídač v Národní galerii, v Anežském klášteře i jako dělník v podniku Geodézie. Později zakotvil v redakci Svobodného slova. Právě tato redakce patřila k tuzemským průkopníkům svobodné žurnalistiky. V devadesátém roce přešel do Lidových novin, byl také v Týdnu a dlouhodobě v Hospodářských novinách.


I přes své zdravotní potíže se Adam Černý až do posledních chvil angažoval v podpoře mladých novinářů, v boji za etičnost žurnalistické práce i za zachování postavení českých veřejnoprávních médií, coby institucí, které jsou důležité pro fungování demokratické společnosti.

 

Náš zesnulý kolega pan Adam Černý nám bude nesmírně chybět, byl pro nás vzorem, člověkem zosobňující ryzí novinářské hodnoty. Vážili jsme si jej nejen pro jeho erudovanost, kultivovanost a profesní kvality, ale i pro to, jakým byl člověkem – vlídným, vtipným a vždy ochotným podat pomocnou ruku.