1. 6. 2021

Zemřel teoretik fotografie, fotograf a pedagog Filip Láb

Pokud něco platilo bez výhrad o předsedovi Klubu novinářů–fotoreportérů doc. Filipu Lábovi, tak to, že byl neuvěřitelně slušný a milý.

 

Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde dostal magisterský titul, magisterský titul získal také na Filmové a televizní akademii múzických umění v Praze. Tady se rovněž stal docentem. Specializoval se na teorii a praxi klasické i digitální fotografie, poslední dobou se zaměřil na vizuální komunikaci a umělou inteligenci.

 

Byl spoluautorem monografií Fotografie po fotografii (s Pavlem Turkem, 2009) a Soumrak fotožurnalismu? (se svou maminkou Alenou Lábovou, 2009). S Janem Havlem připravil monografii Pavla Diase (2015).

Psal do různých kulturních časopisů, zejména o teorii fotografie. Byl v porotě Czech Press Photo. Externě spolupracoval s New York University v Praze, loni také pobýval na Fulbrightovu stipendiu v USA.

 

Učil na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, kterou také vedl. Oponoval a vedl celou řadu bakalářských i magisterských prací, na fakultě měl na starost doktorandské studium. To jsou všechno pěkné údaje ze životopisu.

 

Umřel nečekaně a náhle v pondělí 31. května, bylo mu 45 let. Otázka na závěr. Co si bez něj počneme?

 

bo

(Foto: zdroj FSV UK)