10. 5. 2016

Zúčastněte se veřejné debaty o rozhlasové stanici Dvojka (středa 11. května 2016 od 16 hod.)

Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na veřejnou debatu o rozhlasové stanici Dvojka. Akce se koná ve středu 11. května 2016 od 16 hod. v Atriu hlavní budovy Českého rozhlasu (vstup přes recepci v ulici Římská 13, Praha 2). Anotace: Stanice Dvojka (dříve Praha) je druhou nejposlouchanější celoplošnou stanicí Českého rozhlasu (416 000 posluchačů v tzv. denním poslechu podle měření Radioprojektu za 2. a 3. čtvrtletí 2015). Svým konceptem „tradiční stanice veřejnoprávního rozhlasu pro celou rodinu“ představuje Dvojka v evropském rámci téměř unikát. Po roce 2010 prodělala stanice řadu změn. Přinesly nárůst poslechovosti (o zhruba 60 000 v tzv. denním poslechu), ale i nelibost části posluchačů jinak majících k Českému rozhlasu velice silné pouto. V podnětech a stížnostech přicházejících ohledně Dvojky Radě Českého rozhlasu se opakují výtky přílišné podbízivosti zvukové grafiky i řečového chování některých moderátorů. Kritika ‒ někdy s přesvědčivými argumenty, jimž dala RČRo za pravdu ‒ se týká i úrovně některých zábavních pořadů. Cílem veřejné debaty, spolupořádané Radou ČRo a Českým rozhlasem, je zamyslet se nad současnou podobou a směřováním Dvojky a pokusit se při tom využít také inspirace z vybraných zahraničních rozhlasových stanic. Mezi panelisty usednou pracovníci Českého rozhlasu i externisté. Debata bude otevřena komentářům a otázkám z publika. V příloze uvádíme teze šéfredaktora Vltavy Miroslava Dittricha; text byl vyžádán jako “vstupní referát” k veřejné debatě, všichni panelisté ho dostali s předstihem k dispozici. Další přílohou je „Analýza vybraných pořadů stanice ČRo Dvojka“ ‒ nezávislá odborná analýza vybraných pořadů vysílaných v r. 2015; pojednání vzniklo z popudu Rady Českého rozhlasu. Celkový čas veřejné debaty: 120 min (bez přestávky). Nejméně 45 minut v druhé části veřejné debaty bude otevřeno komentářům a otázkám z publika. Český rozhlas zajistí přímý videopřenos, který bude ke zhlédnutí současně na internetových stránkách stanice Vltava www.rozhlas.cz/dvojka a Rady ČRo www.rozhlas.cz/rada . Za Český rozhlas v panelu vystoupí (v abecedním pořadí): Ing. Miroslav Dittrich Šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka. V minulosti pracoval dva roky jako šéfredaktor a ředitel programu soukromého Rádia Alfa. Působil také na různých pozicích v České televizi, například jako vedoucí ekonomické redakce či moderátor. V ČRo strávil profesně zhruba 20 let, zastával kromě jiného pozici šéfproducenta Producentského centra a ředitele Centra výroby. Mgr. Eva Hazdrová Kopecká, dipl. um. Ředitelka Programu ČRo. Moderátorka a hudební redaktorka ČRo Vltava, muzikoložka, hudební publicistka. Michael Prostějovský Odborník v oblasti hudebního divadla a filmu. V roce 1966 začínal v redakci Mikrofóra Československého rozhlasu, téměř 20 let působil jako redaktor německých stanic Deutsche Welle a Deutschlandunk v Kolíně nad Rýnem. V roce 1994 do češtiny přeložil libreto muzikálu Jesus Christ Superstar a poté řadu dalších. Přednášel historii i současné trendy muzikálu na katedře divadelní vědy FFUK, je členem odborné poroty Ceny Thálie v oblasti hudebního divadla. Od roku 1990 spolupracuje na pořadu Muzikál expres, který vysílá ČRo Dvojka. JUDr. Václav Žmolík Novinář, publicista, scenárista, rozhlasový a televizní redaktor a moderátor. Mezi jeho nejznámější tvorbu patří rozhlasový a televizní seriál Po Česku, který vyšel i knižně. Dlouhá léta působil na Radiožurnálu. Poslední tři roky je kmenovým moderátorem ČRo Dvojka, kde se podílí na pořadech Odpoledne s Dvojkou, Výlety, Po Česku či Tobogán. Rada Českého rozhlasu přizvala do panelu tyto osobnosti (v abecedním pořadí): Mgr. Zdenka Burešová Mediální teoretička, vyučující na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se především možnostmi analýzy mediálních obsahů a zpravodajstvím. Členka výzkumného týmu, který pro Radu ČRo analyzoval mimo jiné i zábavní pořady vysílané stanicí ČRo Dvojka. Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. Mediální teoretik, překladatel a publicista, vedoucí katedry mediálních studií MUP a člen katedry mediální studií FSV UK v Praze. Vypracoval koncepci mediální výchovy pro základní školy a gymnázia. Je spoluautorem publikací Politická komunikace a média (2000), Úvod do studia médií (2001), Média a společnost (2002), Základy mediální výchovy (2007), Masová média (2009, 2015) a Dějiny českých médií (2011). V letech 1997-2000 byl předsedou Rady České televize. PhDr. Jan Kolář Publicista. 1992-2014 pracoval jako šéfredaktor Divadelních novin. Souběžně byl v letech 1996-2001 vedoucím redakce zábavy rozhlasové stanice Praha. Je autorem pěti rozhlasových her a pěti několikadílných rozhlasových dramatizací, např. podle románu I. McEwana Nevinný. S J. Schmidem napsal divadelní hry Franz Kafka je z Prahy a Masaryk mezi minulostí a dneškem. V r. 1991 mu vyšla publikace Jak to bylo v Semaforu a v r. 2010 kniha rozhovorů 12x v hlavní úloze. Radim Smetana Hudební skladatel a dlouholetý dramaturg a producent hudebních pořadů v Československé potažmo České televizi. V letech 1982-1990 pracoval jako redaktor v Československém rozhlase, kde se podílel na řadě pořadů jak pro domovskou Redakci malých hudebních žánrů tak i napříč jinými redakcemi – Mikroforum, 3x 60 a to stereo, Dobré ráno atd. Více zde: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/news/zucastnete-se-verejne-debaty-o-rozhlasove-stanici-dvojka-streda-11-kvetna-2016-od-16-hod/