5. 4. 2018

Zúčastněte se zajímavé fotografické soutěže

Síť European Service Network ve spolupráci se Stranou evropských socialistů (SES) v Evropském výboru regionů organizuje zajímavou fotografickou soutěž. Všichni fotografové, nejen členové Syndikátu novinářů ČR, mají šanci vyhrát fotografické vybavení v hodnotě až 1 500 EUR a třídenní kulturní cestu do Bruselu pro dvě osoby. Více informací naleznete ve zprávě níže.
Do soutěže se mohou přihlásit všichni amatérští iprofesionální fotografové starší 18 let, kteří žijí vEU. Téma letošního se jmenuje „Moje sociální město“ a vjeho pozadí se nesou následující otázky: „Jak můžeme zajistit, aby se součástí města cítili všichni? Jak sociální je Vaše město ajak by zněj bylo možné udělat místo, které více podporuje začlenění? Porota složená zprofesionálů voboru fotografie azčlenů skupiny SES vybere vdruhé polovině roku tři nejlepší snímky. Vítězové budou pozváni na slavnostní předání cen, jež se uskuteční koncem letošního roku vBruselu.Uzávěrka soutěže je 30.června 2018. Kompletní balík informací, včetně vizuálních materiálů včeštině, lze stáhnout nainternetové stránce soutěže (https://pescor.eu). Za organizátory přejeme hodně štěstí.