10. 7. 2015

Zúčastněte se zajímavého semináře pro novináře v Lipsku

Saská nadace pro mediální vzdělávání (SSM) letos opět pořádá vzdělávací seminář pro novináře a novinářky ze střední a východní Evropy. Mohou se účastnit novináři a novinářky do 40 let. Podmínkou je práce v médiu ve střední a východní Evropě.

Letošní seminář se koná od 15. do 26. září v Lipsku a bude se ho účastnit 14 žurnalistů, kteří dostanou příležitost blíže poznat struktury a pracovní postupy v oblasti televize, rozhlasu, tisku a online médií v duálním systému Spolkové republiky Německo.

Kromě vzdělávání je důležitý také aspekt setkání a výměny zkušeností mezi novináři z různých zemí.

Přihlásit se mohou novináři a novinářky ze střední a východní Evropy mladší 40ti let. Podmínkou jsou pracovní zkušenosti v médiích a dobré znalosti němčiny. Náklady na dopravu, stravu a ubytování hradí SSM. Přihlášky je možné posílat do 14. srpna 2015.

Bližší informace o programu a podmínkách účasti naleznete pod TÍMTO ODKAZEM.