Delegáti Valné hromady SN ČR jednali o milionech i o budoucnosti syndikátu

Syndikát novinářů ČR má za sebou událost, kterou zažívá jednou za tři roky – volební valnou hromadu. Ta v pátek 10. června řešila nejen nové složení výkonných součástí naší organizace, ale také náležitosti týkající se jejího majetku a dalšího fungování. Jen informační zprávy za skončené tříleté období zabírají několik stran textu a shrnují vývoj uvnitř organizace i v mediálním světě jako takovém.

 

     

Delegáti zvolili nový Řídicí výbor SN ČR i Kontrolní skupinu SN ČR (viz níž). Při příležitosti volby diskutovali o způsobu úpravy stanov, protože některá ustanovení už nevyhovují poměrům v naší organizaci – týká se to například poměru členů na jednoho delegáta nebo čtyřstupňového řízení. Přítomní se shodli, že plánovanou změnu stanov spojí s vyřešením témat, z nichž některá se projevila právě při přípravě valné hromady.

 

 

Zásadní body se týkaly také finanční situace organizace, kdy nadále platí zásada, že se využívají pouze výnosy z investic, nikoli jistina.

Pokračují dva právní spory, které mají dopad na naše finance. Je to řešení pádu investiční skupiny Arca, u níž má SN ČR více než 63 milionů korun. Syndikát je v této kauze zastoupen advokátní kanceláří a čeká stejně jako další postižení (celkový objem vkladů je v desítkách miliard korun) na výsledek jednání o reorganizaci skupiny.

Druhým je právní spor se Slovenským syndikátem novinářů, který se domáhá sumy více než sto milionů korun. Ta slovenské organizaci podle jejích představitelů přísluší jako vyrovnání za někdejší pražské sídlo. Ústavní soud zprostil slovenské sdružení kvůli jeho ekonomické situaci povinnosti platit soudní poplatky, takže se spor může táhnout i roky. Bohužel, i když si je SN ČR z velké části jist svou pozicí a právními a morálními právy, musí hradit své právní zastupování. Existuje přitom reálné riziko, že vzhledem k ekonomické situaci slovenského syndikátu nezíská zpět ani náklady řízení. Delegáti rozhodli o způsobu, jakým bude uhrazeno právní zastupování. V tomto případě již soudní jednání začalo, nejbližší stání je naplánováno na listopad.

Delegáti také v hlasování rozhodli o zrušení vkladů disponibilních prostředků SN ČR u tří současných finančních institucí (Amundi, Česká spořitelna a Raiffeisenbank) a výběru peněz uložených v Privatbank. Rozhodli, že nově SN ČR převede prostředky na termínované vklady Raiffeisenbank (roční termínovaný vklad) a na půlroční termínované vklady u Unicreditbank a u České spořitelny. Na tříleté období nakoupí také dluhopisy Dr. Max. Toto rozvržení umožní využít výhodnější úrokové sazby a současně pokrýt případné nenadálé výdaje, ať už například v případě koupě dalšího podílu v budovách v komplexu Senovážné náměstí nebo v (podle právníků vysoce nepravděpodobném) případě nutnosti vyplatit peníze slovenskému syndikátu.

 

 

Výsledky voleb – předsedou SN ČR zůstává Adam Černý.

 

Bezprostředně po valné hromadě zasedl nový Řídicí výbor SN ČR. Ten ve funkci potvrdil předsedu Adama Černého, místopředsedy zvolil Miloš Šenkýře a Dalibora Z. Chvátala s tím, že další doplnění grémia uskuteční na nejbližším jednání.

Členové výboru potvrdili také dosavadní složení členské komise: Marina Hofmanová, Aleš Holub a František Kučera.

Souběžné zasedání nové Kontrolní skupiny SN ČR potvrdilo jako předsedu Michala Kratochvíla, členové Karel Kovařík a Dana Šafářová.

 

 

Nové složení Řídicího výboru SN ČR

 

Jana Bubeníková, Eva Bobůrková, Vojtěch Boháč, Katarzyna Czerna, Adam Černý, Martin Fořt, Radek Gális, Jaroslav Haid, Svatopluk Holata, Radek Holík, Aleš Holub, Marina Hofmanová, Jana Hošková, Dalibor Z. Chvátal, Zuzana Joukalová, František Kučera, Dana Kyndrová, Jarmila Lakosilová, Barbora Osvaldová, Zdenko Pavelka, Martina Radlowska-Obrusnik, Miloš Šenkýř, Ivana Šuláková, Jan Trojan, Anna Vidiševská.

 

Foto Aleš Holub