Delegáti Valné hromady SN ČR jednali o milionech i o budoucnosti syndikátu

Syndikát novinářů ČR má za sebou událost, kterou zažívá jednou za tři roky – volební valnou hromadu. Ta v pátek 10. června řešila nejen nové složení výkonných součástí naší organizace, ale také náležitosti týkající se jejího majetku a dalšího fungování. Jen informační zprávy za skončené tříleté období zabírají několik stran textu a shrnují vývoj uvnitř […]

Syndikát má před volbami

V červnu se uskuteční valná hromada Syndikátu novinářů ČR, která zvolí nové představitele organizace a rozhodne o zásadních krocích včetně nakládání s majetkem.   Valná hromada má v souladu se stanovami podobu shromáždění delegátů. A protože těm současným s červnem vyprší tříletý mandát, vybereme nové pro další tříleté období. Pravidla jsou prakticky stejná jako před třemi lety. […]

Valná hromada se ohlédla za třemi roky – a určila další směr

Syndikát novinářů má za sebou další valnou hromadu. Pozměnila složení řídicího výboru, kontrolní skupiny a poprvé v historii zvolila také rozhodčí komisi. Jejím tématem byla rovněž splatnost členských příspěvků, hospodaření či nakládání s majetkem našeho spolku. Jeho předsedou zůstává Adam Černý. Valná hromada se sešla v pátek 14. června. Delegáti přijeli do Prahy ze všech […]

Valná hromada Syndikátu novinářů ČR obrazem

O horkém pátku 14. června 2019 se sešli delegáti jednotlivých spolků a klubů i nezařazení členové Syndikátu novinářů ČR na letošní Valné hromadě SN ČR. Mimo schvalování zpráv o činnosti syndikátu, jeho hospodaření, stavu investic a zpráv komisí tentokrát delegáti také volili nové vedení organizace. Znavržených kandidátů byl vtajném hlasování zvolen 25členný Řídicí výbor SN […]