19. 3. 2024

Demokratické země potřebují svobodná média – a to jak veřejnoprávní, tak soukromá

Prohlášení k pokusům slovenské vlády omezit svobodu médií veřejné služby

 

České centrum Mezinárodního PEN klubu, Český výbor Mezinárodního tiskového institutu, Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Syndikát novinářů České republiky vyjadřují hluboké znepokojení nad pokusy současné slovenské vlády ovládnout provozovatele médií veřejné služby – Rozhlas a televizi Slovenska. Svobodná, pluralitní a nezávislá média představují v demokratické společnosti nezpochybnitelnou kontrolu moci, a proto by měla být od moci jasně oddělena.

 

Kroky nynější slovenské vládní moci zpochybňují právo občanů mít svobodný přístup ke kontrole práce jimi zvolených zástupců. Urychlené pokusy o změnu zákona, změnu veřejné kontroly a odstranění vedení Rozhlasu a televize Slovenska několik let před vypršením jejich zákonně nabytého mandátu jsou v rozporu s evropskou legislativou i s demokratickými principy a hodnotami, na kterých byla Slovenská republika konstituována po pádu totality. V důsledcích jsou tyto pokusy namířeny proti občanům Slovenské republiky. Vnímáme to jako snahu o zabrání veřejného prostoru, což nelze chápat jinak, než jako posun od demokracie k autoritativnímu režimu. Jsou to tedy občané – posluchači a diváci Rozhlasu a televize Slovenska, proti kterým se tyto kroky politiků nešťastně obrátí.

 

Jsme si vědomi, že nemůžeme zasahovat do rozhodování zvolených slovenských zástupců, současně však věříme, že vláda a Parlament Slovenské republiky si uvědomují, že sdílíme společné zápasy o demokracii a svobodu více, než jiné evropské státy. Věříme, že nechtějí eskalovat napětí ve slovenské společnosti, ani poškozovat budoucnost Slovenska v demokratické Evropě tím, že veřejnoprávní RTVS bude objektem mocenského rozhodování a zvůle.

 

Se znepokojením sledujeme také zprávy o možném posunu zpravodajství nejsledovanější televizní stanice Markíza. Jejím majitelem je česká skupina PPF, která tak nese zvláštní odpovědnost za obsah dosud nezávislého a kritického zpravodajství na Slovensku. Skupina PPF má v zemi, která je Česku historicky velice blízká, nemalé obchodní zájmy, které jistě při svém rozhodování jistě bere v potaz. Bylo by nešťastné, pokud by PPF právě za současné situace na Slovensku upozadila či dokonce obětovala hodnoty, ke kterým se dlouhodobě veřejně hlásí. Vyzýváme proto vlastníky i management skupiny, aby při svém rozhodování brali ohled na důležitost nezávislé a svobodné žurnalistiky.