Do konce července nominace na Cenu Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku

Cena Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku se uděluje za vynikající žurnalistické práce týkající se témat, která jsou důležitá pro Evropskou unii (EU) jako celek nebo pro některé z jejích členských států. Cílem je přispět k prosazování zásad a hodnot EU zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

 

O cenu ve výši 20 000 eur se mohou ucházet jednotliví profesionální novináři i týmy bez ohledu na státní příslušnost. Přihlášky zasílají sami autoři nebo jejich jménem profesionální mediální organizace a sdružení.

 

Nominovány mohou být příspěvky (i více prací) zveřejněné nebo odvysílané v období od 1. září 2022 do 31. července 2023 v tištěných, audiovizuálních nebo internetových médiích se sídlem v členské zemi EU v kterémkoli z úředních jazyků Evropské unie. Ve formuláři pro zaslání přihlášky musí být uvedeno shrnutí nominovaného příspěvku v angličtině (maximálně 500 slov).

 

Uzávěrka nominací 31. července 2023.

 

Podrobné informace naleznete zde.