Do konce července nominace na Cenu Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku

Cena Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku se uděluje za vynikající žurnalistické práce týkající se témat, která jsou důležitá pro Evropskou unii (EU) jako celek nebo pro některé z jejích členských států. Cílem je přispět k prosazování zásad a hodnot EU zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.   O cenu ve výši 20 000 eur […]