Konference PRAGUE MEDIA POINT – online debata novinářů, odborníků z médií a akademiků od 1. do 11. prosince 2020.

Sedmý ročník konference PRAGUE MEDIA POINT s ústředním tématem What’s Working (Co funguje) se letos koná pouze online. Naskýtá se tudíž unikátní příležitost zúčastnit se tohoto mezinárodního oborového setkání odkudkoli.

Letošním téma What´s Working je zaměřené na úspěšné projekty a přístupy, kterými se lze inspirovat a zkusit je přenést do jiného prostředí. Program nabízí 36 diskuzí rozdělených do čtyř hlavních tematických okruhů věnujících se některým z nejnaléhavějších otázek dneška:

Okruh Na pořadu dne se zabývá svobodou médií, koronavirovou pandemií, klimatickou krizí a diverzitou.

V okruhu Inovace a růst budou představeny konkrétní příklady toho, co lze ve zpravodajských organizacích zlepšit.

V okruhu Pohled akademiků proběhne prezentace aktuálních výzkumů inovací vzniklých v důsledku pandemie a další.

Okruh Investigativní žurnalistika nabídne případové studie mezinárodně oceněných projektů sledování organizovaného zločinu, čínský vliv v médiích, nebo zapojení publika do dlouhodobé investigativní práce.

 

Konference proběhne v anglickém jazyce.

Registrovat se můžete na www.praguemediapoint.com