Konference PRAGUE MEDIA POINT – online debata novinářů, odborníků z médií a akademiků od 1. do 11. prosince 2020.

Sedmý ročník konference PRAGUE MEDIA POINT s ústředním tématem What’s Working (Co funguje) se letos koná pouze online. Naskýtá se tudíž unikátní příležitost zúčastnit se tohoto mezinárodního oborového setkání odkudkoli. Letošním téma What´s Working je zaměřené na úspěšné projekty a přístupy, kterými se lze inspirovat a zkusit je přenést do jiného prostředí. Program nabízí 36 diskuzí […]

Speciální nabídka prosincové konference Prague Media Point

Zatímco problémy, jimž vmoderním světě čelí nezávislá média, jsou obecně známy: Daleko méně pozornosti se však věnuje tomu, co doopravdy funguje, pokud se to netýká velkých a dostatečně financovaných hráčů v USA a západní Evropě. A právě na příklady dobrého fungování i menších médií se zaměří šestá mezinárodní interdisciplinární konference Prague Media Point. Konference nabídne […]