Majetkové přiznání novinářů je třeba odmítnout 

Syndikát novinářů ČR vyzývá Poslaneckou sněmovnu PČR, aby odmítla návrh na zařazení novinářů Českého rozhlasu a České televize mezi osoby, které jsou povinny podávat majetková přiznání.

 

 

Pozměňovací návrh poslance Jiřího Valenty k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který hodlá zařadit profesionální novináře Českého rozhlasu a České televize mezi osoby, jež jsou povinny podávat majetková přiznání, zařazený na pořad jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, by měl být odmítnut. A to přinejmenším ze dvou závažných důvodů.

Zaprvé, návrh používá pojem „profesionální novinář“, který se v českém právním systému nevyskytuje, a proto není jasné, na koho by se navrhovaná povinnost měla vztahovat.

Zadruhé, povinnost majetkového přiznání se v České republice týká veřejně činných osob, které mohou rozhodovat o užití státních nebo veřejných financí, což není v kompetenci novinářů. A to ani těch, kteří pracují v médiích veřejné služby, ani těch, kteří pracují v soukromém sektoru. Proto návrh zavést povinnost majetkových přiznání „profesionálních novinářů“ Českého rozhlasu a České televize nutno pokládat za zcela neopodstatněný.

 

Ke kontrole práce médií veřejné služby jsou příslušné mediální rady a potažmo Poslanecká sněmovna, která jejich členy volí a která má také právo tyto rady odvolávat v případech definovaných zákonem.

 

Návrh poslance Jiřího Valenty je součástí tlaku usilujícího omezit nezávislost médií veřejné služby, a proto by ho měla Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítnout.

 

Adam Černý,

předseda SN ČR

 

 

K této věci se rovněž vyjádřil Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu svou rezolucí CZ IPI k majetkovému přiznání novinářů