Majetkové přiznání novinářů je třeba odmítnout 

Syndikát novinářů ČR vyzývá Poslaneckou sněmovnu PČR, aby odmítla návrh na zařazení novinářů Českého rozhlasu a České televize mezi osoby, které jsou povinny podávat majetková přiznání.     Pozměňovací návrh poslance Jiřího Valenty k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který hodlá zařadit profesionální novináře Českého rozhlasu a České televize mezi osoby, jež jsou […]

Otevřený dopis poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky u příležitosti volby členů Rady Českého rozhlasu a Rady České televize

Vážené poslankyně, vážení poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jménem Syndikátu novinářů České republiky se na vás obracím s přáním, abyste nové členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu zvolili s veškerou odpovědností a respektem kzákonům týkajících se médií veřejné služby. Tyto zákony stanovují, že členové mediálních rad mají reprezentovat významné regionální, politické, sociální […]