27. 9. 2022

Otevřený dopis CZ IPI, NFNZ a Syndikátu novinářů ČR poslancům a poslankyním PSP: Projednejte návrh zákona o ČT a ČRo.

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI), NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Syndikát novinářů České republiky vyzývají Poslaneckou sněmovnu, aby urychleně projednala návrh zákona o České televizi a Českém rozhlase.

 

V době, kdy se celá země ocitá v dezinformační válce s Ruskou federací a kdy dezinformační scéna získává své zástupce i v zákonodárných sborech, je nutné, aby demokratické strany podpořily fungování nezávislých médií.

 

Je třeba snížit politický vliv na ČT a ČRo. Proto je nanejvýš vhodné změnit způsob volby mediálních rad, aby se na ní podílely minimálně obě komory českého Parlamentu. Tento legislativní návrh čeká v Poslanecké sněmovně na projednání už řadu měsíců. V minulém volebním období jsme mohli sledovat snahy o destabilizaci ČT právě prostřednictvím některých radních.

 

Česká televize i Český rozhlas aktuálně čelí dalšímu útoku směřujícímu proti udržitelnému financování obou institucí. Skupina poslanců ANO navrhuje, aby koncesionářské poplatky nadále nemuseli platit starobní a invalidní důchodci. Tento krok by veřejnoprávní média destabilizoval v dlouhodobém výhledu stále silněji. Vzhledem k demografickému vývoji totiž starobních penzistů přibývá a přibývat bude.

 

Současná společnost čelí nesnadným výzvám, ať se jedná o válku na Ukrajině, energetickou krizi nebo prohlubující se existenční potíže, do nichž upadá stále víc obyvatel Česka. V této kritické době je pro zachování demokratických poměrů existence silných nezávislých médií klíčová. Poslední komunální volby potvrzují trendy, před kterými sociologové varují už delší dobu. Nemalá část společnosti je vystavená působení dezinformačních zdrojů a kvůli nim a také kvůli horšící se ekonomické situaci ztrácí důvěru v demokratické instituce.

 

CZ IPI, NFNZ a Syndikát novinářů ČR proto vyzývají političky a politiky demokratických politických stran, aby ještě zvážili navrhované zvýšení koncesionářského poplatku. ČT zaznamenala tento krok naposledy před 14 lety, ČRo ještě dřív. V době rekordně vysoké inflace hrozí, že neřešené podfinancování bude veřejnoprávní média oslabovat stále více. A to v době, kdy je třeba naopak vyplnit prostor vydaný všanc dezinformačním kampaním kvalitně a profesionálně zpracovanými informacemi.

 

 

Veronika Sedláčková, předsedkyně CZ IPI

Jiří Kučera, předseda správní rady NFNZ

Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů České republiky

 

 

V Praze 27. 9. 2022