Syndikát novinářů ČR podporuje iniciativu Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (IPI) k jasnému stanovení novinářské práce mezi povolání a činnosti důležité pro chod společnosti.   V souvislosti s razantním omezením volného pohybu osob, které platí od 1. března t. r., byly stanoveny výjimky vázané na výkon povolání nebo činnosti, přičemž novinářská profese není explicitně uvedena. Právě proto Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (IPI) žádá ministra Hamáčka, aby v rámci opatření vlády k omezení šíření coronaviru nebyl omezován pohyb novinářů. Zdůrazňuje, že novináři se při výkonu své profese potřebují bez omezení přemísťovat, aby mohli poskytovat informace o aktuálním fungování země včetně zpravodajství o tom, jak se vládní opatření uplatňují v praxi. Novináři se mohou příslušným orgánům legitimovat průkazem potvrzujícím členství v některé z novinářských organizací nebo novinářským průkazem, který vydává jejich zaměstnavatel.   Syndikát novinářů ČR se připojuje k apelu, aby policie či jiné represivní složky uznávaly a respektovaly novinářské průkazy jako doklad jejich pracovní cesty, samozřejmě při dodržení dalších hygienických opatření.   Vyzva_CZ_IPI_k_zajisteni_volneho_pohybu_novinaru_270221