Pohyb novinářů nelze omezovat

Syndikát novinářů ČR podporuje iniciativu Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (IPI) k jasnému stanovení novinářské práce mezi povolání a činnosti důležité pro chod společnosti.   V souvislosti s razantním omezením volného pohybu osob, které platí od 1. března t. r., byly stanoveny výjimky vázané na výkon povolání nebo činnosti, přičemž novinářská profese není explicitně […]