Pozvání na premiéru hry Kulhavý šermíř: příběh malíře Jaroslava Čermáka

Brněnské Divadlo Polárka zpracovalo životní příběh českého malíře Jaroslava Čermáka (1830-1878), který v19. století patřil knejznámějším Čechům vzahraničí. Čermák působil převážně vPaříži, byl ovlivněn předními autory francouzského romantismu, ale ve svém díle už reflektuje i nastupující realismus. Tohoto malíře romantických historických námětů se ovšem bytostně dotýkalo dění převratných let druhé poloviny 19. stol., žádné hranice pro něj nebyly nepřekonatelnými, ať už byly geografické, společenské nebo dokonce hranice zákona. Přestože po těžkém úraze vmládí doživotně kulhal, dosáhl neobyčejné fyzické zdatnosti. Rád a často cestoval po různých koutech Evropy, aktivně se zapojoval do demokratického hnutí. Vjeho životopisu se můžeme např. dočíst, že převážel do Paříže rukopisy Victora Huga, nám bližší je pak Čermákovo angažmá pro J. V. Friče. Do Čech totiž dopravoval zFričovy pařížské emigrace jeho časopis La voix libre de Bohème. Jaroslav Čermák se setkával s bojovníky proti různým režimům, rakouskému a francouzskému císařství či osmanským Turkům, ovšem sám zůstával vnitřně svobodný. Jeho život zpracoval v románu Kulhavý šermíř brněnský spisovatel a pedagog Antonín Zhoř. Divadlo Polárka nyní nově nastudovalo příběh silného jednotlivce na pozadí bouřlivých politických proměn Evropy 19. století, aby jej zprostředkovalo jak dospělým divákům, tak také starším školákům.Scénář a režie patří Matěji T. Růžičkovi, malířovu osobnost ztvární Alfred Texel. Premiéra se koná 25. ledna 2020. Divadlo Polárka pro děti a mládež bylo založeno r. 1999. Více na webu www.divadlopolarka.cz