Pozvání na premiéru hry Kulhavý šermíř: příběh malíře Jaroslava Čermáka

Brněnské Divadlo Polárka zpracovalo životní příběh českého malíře Jaroslava Čermáka (1830-1878), který v19. století patřil knejznámějším Čechům vzahraničí. Čermák působil převážně vPaříži, byl ovlivněn předními autory francouzského romantismu, ale ve svém díle už reflektuje i nastupující realismus. Tohoto malíře romantických historických námětů se ovšem bytostně dotýkalo dění převratných let druhé poloviny 19. stol., žádné hranice […]