Přihlaste své práce do Evropské novinářské ceny 2024

Evropská novinářská cena pro novinářky a novináře žijící a pracující na území Evropy, která je udílena už od roku 2012, si klade za cíl podporu kvalitní žurnalistiky napříč naším kontinentem. Záměrem pořadatelů je ocenit práci novinářů, kteří kvůli ní museli prokázat odvahu nebo podstoupili nebezpečí. Cena by měla inspirovat i ostatní novináře, aby ze sebe vydali to nejlepší.

 

Přihlašovat se můžete od října až do 15. prosince 2023, a to do pěti kategorií, jimiž jsou: investigativní žurnalistika, vynikající zpravodajství, veřejná rozprava, inovace a migrační žurnalistika. Soutěžní práce musí být zveřejněné v rozmezí 1. prosince 2022 a 31. prosince 2023. V každé z kategorií se bojuje o 10.000 eur.

 

Veškeré informace naleznete zde.