Ucházejte se o Evropskou novinářskou cenu 2024

Připomínáme, že do 15. prosince 2023 můžete přihlásit své práce do některé z pěti kategorií soutěže Evropská novinářská cena. Soutěžní práce musí být zveřejněné v rozmezí 1. prosince 2022 a 31. prosince 2023. V každé z kategorií, jimiž jsou investigativní žurnalistika, vynikající zpravodajství, veřejná rozprava, inovace a migrační žurnalistika, se bojuje o 10.000 eur. Evropské novinářské ceny […]

Přihlaste své práce do Evropské novinářské ceny 2024

Evropská novinářská cena pro novinářky a novináře žijící a pracující na území Evropy, která je udílena už od roku 2012, si klade za cíl podporu kvalitní žurnalistiky napříč naším kontinentem. Záměrem pořadatelů je ocenit práci novinářů, kteří kvůli ní museli prokázat odvahu nebo podstoupili nebezpečí. Cena by měla inspirovat i ostatní novináře, aby ze sebe […]