Slavnostní udělení Česko-německé novinářské ceny 2019 poprvé v Lipsku

Česko-německou novinářskou cenu získávají nejlepší české a německé příspěvky vkategoriíchtext, audio a multimédia, přičemž komise při svém hodnocení klade důraz originální vnímání sousední země oproštěné od předsudků, které přispívá klepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Dále se uděluje zvláštní cena Mileny Jesenské za aktuální příspěvek, který se zabývá občanskou odvahou, porozuměním nebo tolerancí. Celkem sedm cen je dotováno vždy částkou 2.000 eur. Nadto bude uděleno zvláštní ocenění jako výraz uznání za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost. Akci spolupořádá Česko-německý fond budoucnosti,Syndikát novinářů ČRa Německý svaz novinářů (DJV). Slavnost se uskuteční vpátek 1. 11. 2019 v19 hod. vhistorických prostorách UT Connewitz, Wolfgang-Heinze-Straße12 a, 04277 Lipsko. U příležitosti 30. výročí Pokojné revoluce roku 1989, pro niž má Lipsko jako místo vzniku důležitých opozičních hnutí symbolický význam, se udělení ceny poprvé uskuteční právě vtomto městě. Na slavnosti promluví též bývalý východoněmecký disident a současný spolkový zmocněnec pro dokumenty StasiRoland Jahn, za členy poroty jmenujme rozhlasového korespondenta stanice ARD vPraze Petera Langeho, Daniela Brösslera ze Süddeutsche Zeitung, předsedu SN ČR Adama Černého, dále bývalého redaktora Českého rozhlasu a českého velvyslance vNěmecku Františka Černého, šéfovou lužickosrbské televizní redakce MDR Bognu Koreng, Michaela Hillera z Německého novinářského svazu (DJV) – Sasko, jeho kolegyni zDJV Brémy Libuši Černou a vneposlední řadě Vojtěcha Bergera z nezávislého portálu HlídacíPes.org. Večer bude inscenován pražskýmStudiem hrdinůjako malý gesamtkunstwerk zmluvených příspěvků, filmu, hudby a plastických výtvarných děl: ceny pro vítěze navrhli studentky a studenti pražské Akademie výtvarných umění. Filmové portréty nositelů cen natočila Artyčok TV, online platforma pro současné umění. Večer oživí živá hudba Matyáše Kellera (violoncello) a Dominika Gajarského (elektronická hudba). Více informací můžete získat zde nebo na webu Česko-německého fondu budoucnosti.