Soutěž pro novináře zaměřené na rakovinu

Evropská onkologická škola European School of Oncology vypisuje novinářskou cenu Cancer World Journalism Award. O totoocenění se mohou ucházet novináři zcelého světa, kteří zpracovávají téma rakoviny, a to vtištěných i elektronických médiích, rozhlase a televizi. Soutěží se ve čtyřech kategoriích o 1500 eur vkaždé, zvlášť se vyhlašuje rovněž celkový vítěz soutěže, který obdrží 2000 eur. Práce letošního ročníku musejí pocházet zobdobí od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019, uzávěrka přihlášek je 6. 1. 2020. Podrobné informace naleznete na webových stránkách pořadatele cancerworld.net.