Videoreportéři, zabojujte o korejské ceny Hinzpeter Awards, uzávěrka již 21. července.

Cílem Hinzpeterových cen je podpořit demokracii, lidská práva a mír ve světě, jak se o to snažil odvážný videoreportér a dokumentarista Jürgen Hinzpeter. K jeho poctě byly tyto ceny pro videonovináře, kteří hledají pravdu, založeny. Vítěz obdrží finanční odměnu ve výši 10.000 dolarů a pořadatelé mu rovněž uhradí letenky na slavnostní ceremoniál, ubytování a jídlo. […]

Autorská soutěž Péče o naše památky 2022 na Vysočině vyhlášena

Syndikát novinářů na Vysočině každoročně pořádá autorskou soutěž Péče o naše památky, jíž se mohou účastnit redaktoři i kronikáři. Do ročníku 2022 se zapojili autoři z osmi různých médií a dlužno dodat, že kvalita soutěžních prací se rok od roku stále zvyšuje.   Hlavní cenu získali: Milan Krčmář z Třebíčského deníku za příspěvek o opravách […]

Píšete o památkách na Vysočině? Přihlaste se do autorské soutěže.

Soutěž Péče o naše památky pořádá Syndikát novinářů na Vysočině ve spolupráci s Krajem Vysočina a Národním památkovým ústavem. Svými příspěvky o významných regionálních památkách, ale i o drobných pomníčcích, křížcích či kapličkách mohou soutěž obeslat novináři a také kronikáři, podmínkou je publikace článku v tisku, rozhlase, televizi nebo na webu od začátku letošního roku do […]

Soutěž pro novináře zaměřené na rakovinu

Evropská onkologická škola European School of Oncology vypisuje novinářskou cenu Cancer World Journalism Award. O totoocenění se mohou ucházet novináři zcelého světa, kteří zpracovávají téma rakoviny, a to vtištěných i elektronických médiích, rozhlase a televizi. Soutěží se ve čtyřech kategoriích o 1500 eur vkaždé, zvlášť se vyhlašuje rovněž celkový vítěz soutěže, který obdrží 2000 eur. […]