Ucházejte se o Evropskou novinářskou cenu 2024

Připomínáme, že do 15. prosince 2023 můžete přihlásit své práce do některé z pěti kategorií soutěže Evropská novinářská cena. Soutěžní práce musí být zveřejněné v rozmezí 1. prosince 2022 a 31. prosince 2023.

V každé z kategorií, jimiž jsou investigativní žurnalistika, vynikající zpravodajství, veřejná rozprava, inovace a migrační žurnalistika, se bojuje o 10.000 eur.

Evropské novinářské ceny se mohou zúčastnit novinářky a novináři žijící a pracující na území Evropy. Záměrem je ocenit tu nejlepší práci novinářů, kteří museli prokázat odvahu nebo podstoupili nebezpečí. Veškeré informace naleznete zde.