13. 3. 2022

Ukrajinští novináři jsou ve válce, evropští profesní kolegové včetně SN ČR je podporují

Členské organizace Evropské novinářské federace, potažmo Mezinárodní federace novinářů společně vyhlásily sbírku na podporu válkou sužovaných ukrajinských novinářů. Syndikát novinářů ČR k této iniciativě přispěl významnou částkou na zvláštní fond Ukrajina IFJ/EFJ ve výši jednoho milionu korun a další milion korun věnoval na humanitární účet SOS Ukrajina zřízený Člověkem v tísni.

 

Do bezpečnostního fondu IFJ/EFJ bylo dosud věnováno přibližně 140.000 eur, z toho 44.000 eur darovalo UNESCO, v přepočtu 39.000 eur věnoval Syndikát novinářů České republiky, dále přišlo 12.000 eur od NUJ, 5.000 eur od FNSI, 2.000 eur od Esiemth. Do společné sbírky přispěla EFJ částkou 27.000 eur (22.000 eur prostřednictvím norské unie NJ a 5.000 eur přes projekt MFRR), přes platformu Donorbox poslali dárci přibližně 20.000 eur. 

EFJ/IFJ zvažuje ve spolupráci s ukrajinskými členskými organizacemi NUJU a IMTUU vytvoření logistického/koordinačního centra na polských hranicích, které by mohlo sloužit jako ústupový bod v případě ruského postupu na západní Ukrajinu. Centrum v Polsku by rovněž poskytovalo bezpečnostní školení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem.

Individuální dary lze posílat přes bezpečnostní fond na pomoc novinářům na Ukrajině https://donorbox.org/donation-to-the-ifj-safety-fund-for-journalists-in-ukraine

 

 

Dlužno též upozornit na skutečnost, že extrémní represe a cenzura v Rusku (zavřená TV Dožď a rozhlasová stanice Echo Moskvy, přerušení mezinárodních sociálních sítí a drakonické tresty za nezávislé zpravodajství) si vyžádá rovněž podporu novinářů a svobody slova i v Putinově říši. EFJ a IFJ vyzývají evropské vlády, aby udělily nouzová víza ruským novinářům, kteří o ně požádají. 

 

 

Věnujte pozornost webovým stránkám EFJ a také IFJ, kde v následujících dnech naleznete první vydání speciálního zpravodaje věnovaného Ukrajině a Rusku.